Doçent Doktor
Yaşar Selman Gültekin
Birim
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
İletişim
+903805421137

Yayın

25

Bildiri

75

Kitap

8

Proje

21

Tez Danışmanlığı

6

Üyelik

3