DÜZCE ÜNİVERSİTESİAkademik Personel Bilgi Bankası
.01

HAKKINDA

Kişisel Bilgiler
-
selmangultekin@duzce.edu.tr 
0850 800 81 81 - 3023 
Orman Fakültesi
https://akademik.duzce.edu.tr/selmangultekin 

BIO

HAKKIMDA

Antalya ilinin Korkuteli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korkuteli'de tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü 2001 yılında bitirerek "Orman Mühendisi" oldu. 2001-2005 yılları arasında Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nde müdendis olarak ve akabinde özel sektörde (orman endüstri işletmesi) de çalıştıktan sonra 2005 yılında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2009 yılında yüksek lisansını tamamlayarak "Orman Yüksek Mühendisi" ünvanını aldı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ikinci lisans öğrenimini tamamlayarak "İşletmeci" ünvanını aldı. 2009 yılında Doktora öğrenimine başladı. 2013 Eylül-2014 Eylül arasında 12 ay süreyle TÜBİTAK 2214/A yurtdışı araştırma bursu ile Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinde yer alan University of California, Los Angeles (UCLA)'da Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler konularında Distinguished Professor Peter M. BENTLER ile birlikte çalışma fırsatı bularak araştırmalar yaptı ve konuyla ilgili çeşitli kurslara katıldı (R Studio, EQS, AMOS, LİSREL ve SPSS paket programları ve uygulamalarını içeren kurslar). 2015 yılında Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayarak Orman Ekonomisi Anabilim Dalında "Doktor" ünvanı aldı. 2016 yılından beri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Orman ekonomisi alanında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantıya sözlü bildirilerle katılmıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmaları, hakemlikleri ve editörlükleri mevcuttur. Halen Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Disiplinlerarası Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerine devam etmektedir. English Bio: He was born in Korkuteli, Antalya. He completed his primary and secondary education in Korkuteli. He graduated from Abant İzzet Baysal University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering in 2001 as "Forest Engineer". Between 2001 and 2005, he worked as Forest Engineer in the Forest Management Directorate of Gölyaka and then in the private sector (forest industry enterprise). In 2005, he started to work as a research assistant in the Department of Forest Economics, Department of Forest Engineering in Düzce University. He completed his master's degree (MSc) in 2009. In 2011, he received his second bachelor's degree from the Business Administration Faculty of Anadolu University and earned the title of Business Administrator. He started his Ph.D. in 2009. He worked with Distinguished Professor Peter M. BENTLER on Structural Equation Modeling and Multivariate Statistical Analysis at the University of California, Los Angeles (UCLA) in the United States of America, California for 12 months between September 2013 and September 2014 with a TUBITAK 2214 / A international scholarship. He participated in various courses related to the subject (R Studio, EQS, AMOS, LISREL and SPSS courses). In 2015, he received his Ph.D. Since 2016, he has been working as a faculty member at the Department of Forest Engineering, Forest Economics at Forest Faculty, Duzce University. He has participated in numerous national and international scientific meetings in the field of forest economics with oral presentations. He has scientific researches and peer-reviewed publications published in national and international indexed journals. He still continues his duties as the Vice Chair of the Forest Engineering Department and the Head of the Interdisciplinary Ecotourism Department.