Doçent Doktor
Yaşar Selman Gültekin
Birim
Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği
İletişim
+903805421137

Yayın

24

Bildiri

54

Kitap

7

Hakemlik

5

Editörlük

3

Proje

16

Tez Danışmanlığı

3

Atıf

86