Doçent Doktor

Yaşar Selman Gültekin

Orman Fakültesi

İletişim

selmangultekin@duzce.edu.tr

+903805421137

Hakkında

Antalya ilinin Korkuteli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korkuteli'de tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü 2001 yılında bitirerek "Orman Mühendisi" oldu. 2001-2005 yılları arasında Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nde müdendis olarak ve akabinde özel sektörde (orman endüstri işletmesi) de çalıştıktan sonra 2005 yılında Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2009 yılında yüksek lisansını tamamlayarak "Orman Yüksek Mühendisi" ünvanını aldı. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ikinci lisans öğrenimini tamamlayarak "İşletmeci" ünvanını aldı. 2009 yılında Doktora öğrenimine başladı. 2013 Eylül-2014 Eylül arasında 12 ay süreyle TÜBİTAK 2214/A yurtdışı araştırma bursu ile Amerika Birleşik Devletlerinin Kaliforniya eyaletinde yer alan University of California, Los Angeles (UCLA)'da Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler konularında Distinguished Professor Peter M. BENTLER ile birlikte çalışma fırsatı bularak araştırmalar yaptı ve konuyla ilgili çeşitli kurslara katıldı (R Studio, EQS, AMOS, LİSREL ve SPSS paket programları ve uygulamalarını içeren kurslar). 2015 yılında Doktora öğrenimini başarıyla tamamlayarak Orman Ekonomisi Anabilim Dalında "Doktor" ünvanı aldı. 2016 yılından beri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. ÜAK'ın 23.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Doçent unvanını almıştır. Orman ekonomisi alanında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantıya sözlü bildirilerle katılmıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmaları, hakemlikleri ve editörlükleri mevcuttur. Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü, Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatör Yardımcısı, Orman Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve Disiplinlerarası Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanı olarak görevlerine devam etmektedir.