Profesör

Öznur Bozkurt

İşletme Fakültesi

İletişim

oznurbozkurt@duzce.edu.tr

0380 542 1370-3856