Profesör

Öznur Bozkurt

İşletme Fakültesi

İletişim

oznurbozkurt@duzce.edu.tr

0380 542 1370-3856

Hakkında

Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır. 2010 yılından beri Düzce Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve girişimciliktir. Uzmanlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bir çok akademik çalışması bulunmaktadır ve 30' un üstünde dergide hakemlik yapmaktadır.